Algemene Voorwaarden

 

Volg je lessen bij Yoga Yvonne Westervoort dan ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 

 

  1. Cursusperiode

 

Een Yogajaar loopt van september tot de zomerstop. Conform de schoolvakantie van de scholen.

Je schrijft je in voor een cursusjaar. Bij opzegging (schriftelijk of mondeling) geldt een opzegtermijn van een maand. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

 

  1. Gemiste lessen

 

Wanneer je een les mist verzoek ik je dit te melden.

Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de periode van een leskaart.

Tijdens de schoolvakanties (zuiden) is er geen les en wordt er ook geen lesgeld berekend.

 

  1. Betaling

 

Het cursusgeld dient te worden voldaan voorafgaand aan de lesperiode.

 

  1. Eigen risico en aansprakelijkheid

 

Deelnemen aan de lessen is op eigen verantwoording.

Yoga Yvonne Westervoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of verwonding van de cursisten, dat hen tijdens of in verband met de lessen overkomt.

Bij twijfel aan de gezondheid van de cursist wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

Yoga Yvonne Westervoort kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade aan eigendommen op de leslocatie noch aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van eigendommen.

Yoga Yvonne Westervoort behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

 

  1. Mobiel

 

Dringend verzoek om geen mobiel/smartwatch mee te nemen in de yogaruimte.

 

  1. Wijziging lesrooster en/of prijzen

 

Yoga Yvonne Westervoort behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen.

Dit zal tijdig worden gecommuniceerd.

Yoga Yvonne Westervoort behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie.

Alle cursisten worden per e-mail op de hoogte gehouden voor van alle voor de cursist belangrijke zaken om te weten.

De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mail adres.